بورس 

بورس چیست؟

بورس نهاد سازمان‌یافته‌ای است که از جمله ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. کارکردهای اصلی آن به قرار زیر است:

• مدیریت انتقال ریسک

• شفافیت بازار

• کشف قیمت

• ایجاد بازار رقابتی

• جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی