بورس و سرمایه

چرا برای سرمایه‌گذاری بورس را انتخاب کنیم؟

 

همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

• کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری

• حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری

• اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)

• قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت

بورس از جمله مواردی است که علاوه بر پوشش اهداف ذکر شده، منجربه بهره‌مندی کل جامعه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد اشتغال اشاره کرد.

 

اکنون جهت ثبتنام اقدام کنید.  ۰۹۱۷۸۸۴۳۰۶۱