قوانین بورس

 

قوانین استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذیر می باشند یعنی قوانین معمولاً ناشی از توافق طرفین است. نکته: حد نوسان مجاز روزانه بازار فرابورس همانند بازار بورس ۵± درصد قیمت پایانی روز کاری قبل است.

 

 

همین الان برای ثبتنام اقدام کنید.   ۰۹۱۷۸۸۴۳۰۶۱