سرمایه گذاری کلاغی در بازار بورس

سرمایه گذاری کلاغی  از رایج‌ترین شیوه‌های انجام معاملات است که در اغلب مواقع نتیجه‌ای جز شکست را به همراه نخواهد داشت. این نوع سرمایه گذاری بیشتر بر اساس نظرات دیگران انجام می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، بدون توجه به آنچه در دوره های آموزش بورس فراگرفته می‌شود و تنها بر اساس نظرات سایر معامله گران سرمایه گذاری انجام می‌گردد. با توجه به تاثیر بسیار بد سرمایه گذاری کلاغی و رواج آن در بازار بورس، در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت.

 

 

                          سرمایه گذاری کلاغی