نکته طلایی بورس

۴ نکته مهم در سرمایه گذاری های وارن بافت – Warren Buffet

  1. قیمت سهام را در بازار دنبال نکنیم و به‌جای پیش‌بینی تغییرات بازار بر روی تک‌تک شرکت ها و ارزش آن‌ها کارکنیم.
  2. در مورد خرید سهام همان‌قدر وسواس داشته باشیم که در مورد کسب و کار خودداریم. در محدوده‌های کاری خود سهم خریده و در مورد سرمایه گذاری خویش دانش کافی داشته باشیم.
  3. پس از انتخاب سهم مناسب باید آن را در شرایط خوب و بد حفظ کنیم. در بلندمدت شرکت های خوب برنده‌اند و شرکت های بد از بازار خارج می‌شوند.
  4. شرکت های خوب را در قیمت‌های پایین بخریم.