تعریف استراتژی معامله

در ابتدای ورود به بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزش بورس تاکید می‌شود که شرایط ورود و خروج از یک معامله را مشخص نمایید. در نهایت، باید تلاش کنید که بر این تعهدات و استراتژی تعریف‌شده پایبند باشید.