تسلط بر تحلیل تکنیکال و بنیادی

بیشتر از اینکه به اخبار و نظرات مختلف در شبکه‌های مجازی و غیره تمرکز داشته باشید، بهتر است بر داده‌های واقعی بازار تکیه کنید. بررسی وضعیت بازار بر اساس تحلیل‌ها، بهترین راهکار برای موفقیت و سود خواهد بود. معامله گرانی در بازار بورس موفق هستند که برای تسلط یافتن و استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و تکنیکال (technical analysis) وقت گذاشته و در زمان مناسب از آن‌ها استفاده نمایند.