آموزش بازار سرمایه دربورس

بازار سرمایه چیست

 

بازار سرمایه، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود. در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

تادیرنشده ثبتنام کن      09178843061