آموزش انواع بازار مالی

انواع بازار مالی

 

دو نوع بازار عمومی (جایی که انواع زیادی از کالاها در آن معامله می‌شود) و بازار اختصاصی (جایی که تنها یک نوع کالا معامله می‌شود) وجود دارند. بازارها خریداران و فروشندگان علاقه‌مند زیادی شامل خانوارها، شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی را در یک «مکان» جمع می‌کند، لذا پیدا کردن همدیگر را برای آن‌ها آسان می‌سازد. اقتصادی که اصولا برای اختصاص منابع بر معاملات میان خریداران و فروشندگان وابسته است، به عنوان اقتصاد بازار شناخته می‌شود که در مقابل اقتصاد دستوری یا اقتصاد غیر بازاریمثل اقتصاد غیر محوراست.

 

                          

 

 

اکنون برای ثبتنام تماس بگیرید            09178843061