مدرس علم بازار مالی

علم مالی

 

علم مالی ، بازارهای مالی این موارد را تسهیل می‌کنند:

  • افزایش سرمایه در بازار سرمایه
  • انتقال ریسک دربازارهای مشتقات مالی
  • کشف قیمت
  • داد و ستدهای بین‌المللی با همکاری بازارهای مالی جهان
  • انتقال نقدینگیدربازارهای پولی
  • معاملات بین‌المللی در بازارهای ارز
  • و در کل، افرادی که نیازمند سرمایه هستند را به افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند معرفی می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

همین حالا ثبتنام کنید         09178843061