افراد به‌شدت ریسک گریز

 

این دسته از معامله گران پایین‌ترین درجه ریسک‌پذیری را دارند اما چون باهدف کسب بازدهی بالاتر از سپرده بانکی و ابزار بازار پول وارد بازار سهام می‌شوند. قطعاً این دسته از افراد بایستی سمت سهام بالغ بروند. بر اساس آنچه در مورد این معامله گران ذکر شد این افراد خیلی اشتیاقی به انجام معاملات متعدد ندارند و وقتی در مورد تحقق بازدهی‌های بالا می‌شوند می‌گویند (من تحمل ریسک‌های بالا را ندارم).