ترکیبی از موارد فوق در بورس

آنچه در بالا ذکر شد به‌طور خاص تمامی افراد جامعه را دربر نمی‌گیرد زیرا هر سه مورد فوق به‌اصطلاح رفتار صفر و یکی می‌باشند و افراد معدودی به‌تنهایی در یکی از دسته‌های بالا قرار می‌گیرند. بنابراین عموم سرمایه‌گذاران ترکیبی از سه سبک معامله‌گری بالا را اجرا می‌کنند و از این دریچه از تمامی فرصت‌های بازار بهره می‌برند. بنابراین ازآنجایی‌که شما خواننده گرامی به‌احتمال‌زیاد در این دسته قرار می‌گیرد لازم است تا آموزش‌های لازم را سپری نمایید تا بتوانید به معنای واقعی ترکیب بهینه‌ای از روش‌های فوق را متناسب باشخصیت معامله‌گری خود پیدا کنید.