سرمایه‌گذاران در بورس

این دسته از معامله گران همواره به رصد بازار می‌پردازند و به دنبال شناسایی سهامی هستند که پتانسیل صعود زیادی داشته و از این دریچه بتوانند سود جذابی را شناسایی کنند. از مهم‌ترین خصیصه‌های این دسته از معامله گران صبر زیاد معاملاتی است. برای مثال این دسته از افراد سهم پتروشیمی زاگرس را در قیمت‌های ۸۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۴ خریداری کرده و در شهریور ۱۳۹۷ با شناسایی سود ۷۰۰ الی ۸۰۰ درصدی از سهام خارج می‌شوند.