بازدهی واقعی بانک چقدر است؟

بر اساس آمارهای روزنامه دنیای اقتصاد نرخ سود سپرده بانکی از سال های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب برابر با ۱۷%، ۱۷%، ۲۳٫۵%، ۲۲% و ۲۱% بوده است. بر اساس این نرخ‌ها اگر در ابتدای سال ۹۰ مبلغ یک میلیون تومان را در بانک سپرده گذاری می‌کردید در انتهای سال ۹۴ پول شما تقریبا ۲٫۵ میلیون تومان می‌شد؛ یعنی پول بعد از ۵ سال تقریبا ۲٫۵ برابر رشد می‌کرد. از طرفی بر اساس همین آمار روزنامه دنیای اقتصاد، متوسط نرخ تورم در این سال‌ها به ترتیب ۲۱٫۵%، ۳۰٫۵%، ۳۴٫۷%، ۲۱٫۱% و ۱۴٫۸% بوده است. این اعداد بدان معنی هستند که در ۵ سال گذشته برای حفظ ارزش یک میلیون تومان، این پول باید به مبلغی بیش از ۳ میلیون تومان تبدیل شود تا فقط ارزش خود را حفظ کرده باشد. در نتیجه، اگر فردی در ۵ سال گذشته پول خود را در بانک سپرده گذاری کرده باشد نه تنها بازدهی بدست نیاورده است بلکه حدود ۱۶% از ارزش واقعی پول خود را نیز از دست داده است.