نتیجه‌گیری مقایسه بورس با بانک

تمام آمارها و ارقام نشان می‌دهند که در دو دهه گذشته، بازدهی بازار بورس در ایران بیشتر از سایر بازارها و گزینه‌های رایج سرمایه گذاری بوده است. اما این بازار یک تفاوت اساسی با گزینه‌هایی مثل بانک و مسکن دارد و این تفاوت در میزان بازدهی آن بر اساس نحوه عملکرد شخص سرمایه گذار است. در شکل زیر نیز میزان بازدهی بانک و بورس طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نمایش داده شده است.

Untitled