آموزش دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر نویسی

دسترسی به سابقه معاملات در روزهای گذشته با استفاده از فیلدهای زیر به دست می آید. همانطور که در مثال های زیر می بینید می توان این فیلدها را با فیلدهای دیگر ترکیب کرد.

فیلد

توضیح

مثال

[ih]

اطلاعات سابقه معاملات

[ih].length

 

تعداد روز های سابقه معاملات

در صورتی که نماد جدیدا تعریف شده باشد و یا در روزهای قبل متوقف باشد این ارایه می تواند کمتر از 60 روز باشد