سرمایه گذاری در بورس

 

یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها می باشد. اگر بتوانید یک فیلتر کاربردی در وب سایت دیده بان بورس بنویسید مطمئن باشید سود شما در بازار تضمین شده است. برای فیلتر نویسی در بازار باید درک درستی از بورس داشته باشید و تجربه در این زمینه حرف اول را می زند.