مزایای سبدگردانیدر بورس

 

  • خرید و فروش توسط افراد متخصص و با تجربه با تحلیل‌های همه‌جانبه علمی و خبری

  • شفافیت و نظارت کامل، به دلیل نظارت ارکان قانونی (نهادهایی مانند متولی صندوق، حسابرس صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار)، برای اطمینان از حقوق سرمایه‌گذاران.

  • نقدشوندگی بالای سرمایه‌گذاری

  • تنوع بخشی در سبد سرمایه‌ها و بنابراین کاهش ریسک سرمایه

  • فرآیند آسان برای سرمایه‌گذاری

  • به دست آوردن بازده بالاتر در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری به دلیل پذیرفتن ریسک بالاتر

  • تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری بر اساس درجة ریسک‌پذیری، نقدشوندگی و حجم سرمایه‌گذاری مورد نظر

  • محرمانه بودن اطلاعات مشتری نزدسبد‌گردان