۷- تفکر و دید مثبت

هفتمین عامل موثر بر روانشناسی بازار بورس و رفتار معامله گران تفکر و دید مثبت می باشد. تفکر ودید مثبت همیشه در همه ی فعالیت ها برای انسان راه گشا و کاربردی بوده است . ذهن وفکر انسان اگر در شروع انجام کاری مثبت اندیش باشد باعث می شود که انگیزه کافی به شخص داده شود و همین انگیزه باعث می شود که شخص با برنامه ریزی دقیق تر به هدف نهایی خود دست یابد.

در بازار بورس هم برای خرید یک سهم بعد از اینکه تحلیل و بررسی های کافی را در مورد آن انجام دادید با تفکر مثبت به خرید مبادرت نمایید. بارها دیده شده است که معامله گر سهمی را از همان اول به دید منفی خریداری می کند و در نهایت هم دچار زیان می شود. مثلا از همان ابتدا با خود میگوید:”من که همیشه ضرر کرده‌ام اینبار میخرم شاید سود کردم”. وقتی همین جمله‌ای که “من که همیشه ضرر کرده ام” را با قطعیت بیشتری نسبت به جمله ی بعدی که با تردید می گوید”شاید سود کردم”  را در ذهن خود القا می کند ، ضمیر ناخودآگاه معامله گر به سمت ضرر سوق پیدا می کند و باعث می شود که گرفتار تصمیمات هیجانی و ناگهانی شود که در نهایت چیزی جز ضرر عاید خود نمی کند.

 

روانشناسی بازار بورس

روانشناسی بازار بورس