وظایف کارگزار

۱.    انجام معاملات
۲.    اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص
۳.    مشاوره و راهنمایی و معرفی شرکت برای پذیرش در بورس؛
و…. .

خرید و فروش سهم به سه روش حضوری، اینترنتی و آنلاین امکان پذیر است.